Inloophuizen

Taakgroep Maatschappij – inloophuis ’t Centrum

De taakgroep Maatschappij valt organisatorisch onder de stuurgroep Grote Kerk. De taakgroep Maatschappij vertegenwoordigd de maatschappelijke tak van de Grote Kerk in de vorm van inloophuis ’t Centrum. De andere twee takken die onder de stuurgroep vallen, zijn de taakgroep Erediensten en de taakgroep Cultuur. De taakgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de CDD en wordt door de CDD financieel gedragen.

Inloophuis ’t Centrum werkt volgens de presentiemethode en wil een warme ontmoetingsplaats zijn voor een ieder, waar mensen op adem kunnen komen, hun verhaal kunnen doen en zich verbonden weten met hun mede-mens. Een ruimte bieden aan hen wiens naam niet gehoord wordt, aan hen wiens verhaal niet verteld word.

Inloophuis ’t Centrum

Hoek Zuidkade/Drift (naast de Grote Kerk).

Elke zaterdag van 14:00h tot 17:00h en de laatste zaterdag van de maand een gebedsdienst (17:00h-17:10) en maaltijd (17:15 – 19:00h). Bij voorkeur vooraf opgeven. Rene Klaassen, renegeaklaassen@gmail.com, 0512-524365

Anna van der Meer: diaconaalwerker@pgdrachten.nl, 06-18462427

Lies Kruiper, kruiperhettema@versatel.nl, 0512-517451

Adviserend lid: Aukje de Bildt, a.e.debildt@planet.nl

De taakgroep Maatschappij is lid van Netwerk DAK. Zij bundelt ruim 100 organisaties van inloophuizen, buurtpastoraat en drugs-en straatpastoraat in Nederland en Belgie. De landelijke werkorganisatie heeft tot doel de lokale, autonome werkplekken met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden), te ondersteunen bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit en daarnaast als belangenbehartiger op te treden in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen).

Secretariaat: Helma Hurkens
Telefoon: 06 3 71 929 76
E-mail: secretariaat@netwerkdak.nl

Menorah-Inn

Dwarswyk, Drachten

Laatste zondag van de maand, m.u.v. zomermaanden en december. Vanaf 14:30h – 16:30h

Contact: 0512-519289 (A.Oosterveld)

Arke Herberg

Hoek Eems-Flevo in Drachten

Elke tweede zondag van de maand is hij open van 14:30h – 17:00h

Contact: 0512- 519226

Bij Bosshardt (Leger des Heils)

Stationsweg 112 in Drachten
Activiteiten: Eerste dinsdag van de maand: om 12.00 uur een warme maaltijd voor €3,- Overige dinsdagen is er soep en brood. Elke woensdagmiddag: activiteiten voor de kinderen, zodat ouders rustig kunnen winkelen. Laatste donderdag van de maand: om 14.00 uur Bingo, deelname kost €2,- Elke 1ste zaterdag van de maand open van 10.00 tot 14.00 uur. U kunt dan ook weer bij ons terecht voor een kopje koffie of soep!

Inloophuis t Anker (Gereformeerd-Vrijgemaakte kerk)

Burefen 102, Drachten

Open vrijdag en zaterdag 19:00 – 22:00h

Zondag: 16:00-22:00h

Contact: 0512-302597