CKO – centrum-kerken-overleg

De ‘Centrum’- Kerken, bestaande uit de Doopsgezinde Gemeente, de Baptisten Gemeente ‘Elim ’ en de PG Gemeente Drachten (Grote Kerk), hebben dit seizoen een aantal gezamenlijke activiteiten voor jullie (in petto).

 

De ‘Centrum’- Kerken is meer dan een geografische verbinding tussen kerken in het centrum van Drachten (Smallingerland). Het gaat bovenal om gemeenschappen die elkaar vinden in kernwoorden als een ´open kerk´, waar ruimte is voor iedereen, laagdrempelig (geen onbetaalbare lezingen of exposities) en veelkleurig. Maar ook elkaar herkennen in een ´zoekende houding´ zodat maatschappij-kritische lezingen, ´anders´ bijbel-lezen en dialogen (en dus geen discussies) al zoekend een voorlopig antwoord kunnen geven op actuele en geloofs- en levensvragen. Belangrijke Bijbelse thema’s als ‘vrede’ en ‘rechtvaardigheid’ hopen in alle eenvoud een plek te krijgen in de ‘Centrum’- Kerken.

In het seizoen 2016/2017 gaat het om de volgende activiteiten:

Vredeslezing

De vredeslezing zal dit jaar in het kader staan van het thema ‘vrede verbindt’. Een bijzonder spreker van Pax zal het thema Vrede inhoud geven, waarna er mogelijkheden zijn tot gesprek en dialoog in Smallingerland.vrede verbindt

Donderdagavond 22 september

Locatie: In de Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp.

Zuiderbuurt 26; 9203 CX Drachten

Contactgegevens: jehannesreg@gmail.com

 

Vredesdienst

Ook in 2016 is er weer een gezamenlijke vredesdienst als afronding van de Vredesweek 2016 met als thema ‘Vrede Verbindt’.

Zondagmorgen 25 september

10:00h koffiedrinken in Elim, Zuidkade 54, Drachten

11:00h vredesdienst met Klaas van der Kamp, Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten

 

Armoede & Dialoog

Sinds 1995 hangen we op deze werelddag al lakens uit het raam, met een knoop erin als verzet tegen armoede. Dit jaar staat het in het kader van ‘armoede & dialoog’. Wie is er – na de crisis – niet betrokken bij armoede? Ook dichtbij. Vooral! dichtbij. We hopen op deze avond mensen, betrokken bij organisaties, met elkaar in verbinding te kunnen brengen door middel van dialoog. Dialoog als verbinding tussen mensen als ontmoeting. Als verbinding tussen gedachten, ervaringen, ideeen, dromen, wensen en verlangens. En natuurlijk ook als verbinding en samenwerking in het doen!

Maandagavond 17 oktoberverzet tegen armoede

locatie: Inloophuis ’t Centrum, Zuidkade 19, Drachten
Contactgegevens: diaconaalwerker@gmail.com

06-18462427

 

Anders Bijbel-lezen met Piet Schelling

‘Daar kan ik niets mee!’, hoor je mensen weleens zeggen, als ze een vreemd verhaal lezen in de Bijbel die indruist tegen onze rechtsorde of onze humaniteit. Verhalen over geweld, oorlog en bloedvergieten. Wat moeten we met zulke teksten? Negeren en doodzwijgen of zoeken naar een uitleg waar we in onze tijd wél mee uit de voeten kunnen? Dat laatste doet Piet Schelling in een spannende exercitie die verrassende en bruikbare inzichten biedt.
Vragen, twijfelen en ontdekken mag ook! Zeker als het om bijbel-lezen gaat. Moord, afwijzing en bloedvergieten, geen vredige thema’s in een boek als de Bijbel. Piet Schelling, neemt je op deze avond mee in het anders Bijbel-lezen.

Dinsdag 8 november, 20:00h

Geen kosten

Opgave vooraf niet nodig.

Locatie: baptistengemeente Elim, Zuidkade 54, Drachten

Contactgegevens: piet.brongers@hetnet.nl

 

Wereldgebedsdag

Vergis je niet in de invloed van vrouwen! De van oorsprong door christenvwereldgebedsdagrouwen opgezette wereldgebedsdag is in Drachten sinds jaar en dag door de basisgemeente georganiseerd. De ‘Centrum’-kerken neemt deze bijzondere dag van gebed voor de wereld over. Op de eerste vrijdag van maart wordt een bijeenkomst georganiseerd waar volop gebeden en gezongen kan worden voor de wereld. Ga op deze dag met je mede-mens in
gebed de wereld rond.

Vrijdag 3 maart

 

Lezing veertigdagentijd

De veertigdagentijd, een tijd van bezinning, stilte en mopperen (je bent immers nog niet in het Beloofde Land). Een tijd die roe40dagentijd lezingpt om ruimte voor bezinning op een filosofisch, theologisch, en ethische wijze. Of als een tijd die verlangt naar zingevingsvragen.

Dit gebeurt in de Veertigdagentijd-lezing en wordt inhoudelijk in verband gebracht met de expositie van de veertigdagentijd. Een heerlijke opening in de vorm van een lezing om bij stil te staan, na te denken en je over te verwonderen.

 

Locatie: Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten

Contactgegevens: a.e.debildt@planet.nl